Hvad kan coronavirussen betyde for dit job?

Coronavirussen spreder sig i øjeblikket i Europa, og flere danskere er blevet smittet.

Hvad er reglerne, hvis du skulle komme i karantæne, eller hvis du bliver væk fra jobbet på grund af frygt for at blive smittet?

Læs FH’s chefjurist Peter Nisbeth’s forklaring her

Læs medarbejder- og kompetencestyrelsens ansættelsesretlige rådgivning her

EU-dom: Arbejdsgiverne skal kontrollere overarbejde

Alle virksomheder i EU skal have et system, der måler længden af medarbejdernes daglige arbejdstid. Det slog en EU-dom fast i sidste uge.

Domstolen fremhæver, at arbejdstageren er den svage part i arbejdsforholdet. Derfor er almindelig bevisførelse ikke en effektiv og overbevisende metode til at sikre, at arbejdsgiverne overholder reglerne om hvile- og arbejdstid for deres medarbejdere – sådan som EU’s arbejdstidsdirektiv foreskriver.

Det, der skal til, er et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der kan måle længden af den daglige arbejdstid. Sådan lyder begrundelsen fra EU-domstolen.

Læs hele artiklen her

 

Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye, I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den.

Læs mere her

Folder om overgangsordning

Nyt fra Trafikforbundet om PFA helbredsforsikring

Til Trafikforbundets medlemmer

PFA Helbredsforsikring.

Pr. 1. januar 2019 ændrer PFA deres helbredsforsikring. Ændringerne består i en række forbedringer og en lavere pris. Prisen sættes ned til kr. 100,00 pr. måned og for ægtefæller til kr. 110,00 pr. måned.

Opkrævning af præmie ændres også, hvilket træder i kraft den 1. januar 2019. PFA opkræver selv præmien fremover.

I den kommende tid vil de medlemmer, der har helbredsforsikringen modtage et brev fra PFA, med information om den nye helbredsforsikring. I dette brev vil der være er et girokort for januar og februar 2019, som det er vigtigt at få betalt.

Det anbefales medlemmerne betalingen til Betalings service.

Dette betyder at vi (TRF) ikke længere opkræver præmien via kontingentet, som således ændres pr. 1. januar 2019.

Tilmelding til helbredsforsikringen skal som hidtil ske via Trafikforbundet, dette gælder såvel medlemmer som ægtefæller.

Blanket kan hentes her.

Med venlig hilsen

Trafikforbundet

Kim Schiødt