Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018. 

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn. 

Procentreguleringen ser herefter ud som følger: 

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683 

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige. 

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242 

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering vedhæftes hermed link til Moderniseringsstyrelsen lønoversigt https://modst.dk/media/19644/lonoversigt_010418_web.pdf

Nyt formandskab i Trafikforbundet og nedsættelse af kontingent

Nyt formandsskab i Trafikforbundet

Ved forbundets delegeretmøde stoppede Bolette Brødsgaard som formand for Trafikforbundet efter 8 år på posten. Bolette har gjort en stor indsats og bestyrelsen vil gerne takke hende for hendes indsats.

Som ny formand er valgt Kasper Berg fra Kreds 3 (flyvelederne) og som næstformand Henrik Michelsen fra Kreds (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen).


Kontingentnedsættelse

I forbindelse med delegeretmødet den 19. april blev det besluttet at ændre TRFs kontingent.

De kr. 50,00 der hidtil blev brugt til konfliktopsparing blev delt således at kr. 25,00 skal gå til kontingentnedsættelse, de resterende kr. 25,00 går til TRFs drift.

Kontingent nedsættelse er sat i værk, ændringerne er sendt til Lønsupport i Moderniseringsstyrelsen – så kontingentnedsættelsen er på vej.

Men kontingentændringer er forbundet med en del manuelt arbejde så det kan tage tid, vi må derfor ikke forvente at kontingentændringer kan ses på medlemmernes lønbilag før ved juni/juli lønnen – selvfølgelig efterreguleret til maj måned.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen