Ny pensionsaftale mellem PFA og CO10

Der er nu indgået og underskrevet en revideret aftale med PFA vedr.

CO10 pension og for tjenestemænd med tillægspension omfattet af CO10 konto i Danmark og Grønland.

 De nye aftaler gælder fra 1. marts. 2018

 De væsentligste ændringer fremgår af de første 4 sider af bilaget og vedrører:

·       Frivillig overgang fra hidtidig pensionsordning til PFA Plus

·       Ændring af PFA erhvervsevne, løbende udbetaling, og indbetalingssikring

·       PFA Erhvervsevne, forhøjet løbende udbetaling ved resurseforløbsordningen

·       Regulering af udbetaling af PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling.

Ved læsning af materialet skal man være opmærksom på, visse af bilagene vedrører specifikke grupper / organisationer, hvilket tydeligst fremgår af bilagsfortegnelsen på side 4. Du kan se dokumentet herunder eller downloade det her

CO10 ændring med bilag 010318