EU-dom: Arbejdsgiverne skal kontrollere overarbejde

Alle virksomheder i EU skal have et system, der måler længden af medarbejdernes daglige arbejdstid. Det slog en EU-dom fast i sidste uge.

Domstolen fremhæver, at arbejdstageren er den svage part i arbejdsforholdet. Derfor er almindelig bevisførelse ikke en effektiv og overbevisende metode til at sikre, at arbejdsgiverne overholder reglerne om hvile- og arbejdstid for deres medarbejdere – sådan som EU’s arbejdstidsdirektiv foreskriver.

Det, der skal til, er et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der kan måle længden af den daglige arbejdstid. Sådan lyder begrundelsen fra EU-domstolen.

Læs hele artiklen her

 

Nyt fra Trafikforbundet om PFA helbredsforsikring

Til Trafikforbundets medlemmer

PFA Helbredsforsikring.

Pr. 1. januar 2019 ændrer PFA deres helbredsforsikring. Ændringerne består i en række forbedringer og en lavere pris. Prisen sættes ned til kr. 100,00 pr. måned og for ægtefæller til kr. 110,00 pr. måned.

Opkrævning af præmie ændres også, hvilket træder i kraft den 1. januar 2019. PFA opkræver selv præmien fremover.

I den kommende tid vil de medlemmer, der har helbredsforsikringen modtage et brev fra PFA, med information om den nye helbredsforsikring. I dette brev vil der være er et girokort for januar og februar 2019, som det er vigtigt at få betalt.

Det anbefales medlemmerne betalingen til Betalings service.

Dette betyder at vi (TRF) ikke længere opkræver præmien via kontingentet, som således ændres pr. 1. januar 2019.

Tilmelding til helbredsforsikringen skal som hidtil ske via Trafikforbundet, dette gælder såvel medlemmer som ægtefæller.

Blanket kan hentes her.

Med venlig hilsen

Trafikforbundet

Kim Schiødt

Nyt formandskab i Trafikforbundet og nedsættelse af kontingent

Nyt formandsskab i Trafikforbundet

Ved forbundets delegeretmøde stoppede Bolette Brødsgaard som formand for Trafikforbundet efter 8 år på posten. Bolette har gjort en stor indsats og bestyrelsen vil gerne takke hende for hendes indsats.

Som ny formand er valgt Kasper Berg fra Kreds 3 (flyvelederne) og som næstformand Henrik Michelsen fra Kreds (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen).


Kontingentnedsættelse

I forbindelse med delegeretmødet den 19. april blev det besluttet at ændre TRFs kontingent.

De kr. 50,00 der hidtil blev brugt til konfliktopsparing blev delt således at kr. 25,00 skal gå til kontingentnedsættelse, de resterende kr. 25,00 går til TRFs drift.

Kontingent nedsættelse er sat i værk, ændringerne er sendt til Lønsupport i Moderniseringsstyrelsen – så kontingentnedsættelsen er på vej.

Men kontingentændringer er forbundet med en del manuelt arbejde så det kan tage tid, vi må derfor ikke forvente at kontingentændringer kan ses på medlemmernes lønbilag før ved juni/juli lønnen – selvfølgelig efterreguleret til maj måned.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen