Nyt fra Trafikforbundet om PFA helbredsforsikring

Til Trafikforbundets medlemmer

PFA Helbredsforsikring.

Pr. 1. januar 2019 ændrer PFA deres helbredsforsikring. Ændringerne består i en række forbedringer og en lavere pris. Prisen sættes ned til kr. 100,00 pr. måned og for ægtefæller til kr. 110,00 pr. måned.

Opkrævning af præmie ændres også, hvilket træder i kraft den 1. januar 2019. PFA opkræver selv præmien fremover.

I den kommende tid vil de medlemmer, der har helbredsforsikringen modtage et brev fra PFA, med information om den nye helbredsforsikring. I dette brev vil der være er et girokort for januar og februar 2019, som det er vigtigt at få betalt.

Det anbefales medlemmerne betalingen til Betalings service.

Dette betyder at vi (TRF) ikke længere opkræver præmien via kontingentet, som således ændres pr. 1. januar 2019.

Tilmelding til helbredsforsikringen skal som hidtil ske via Trafikforbundet, dette gælder såvel medlemmer som ægtefæller.

Blanket kan hentes her.

Med venlig hilsen

Trafikforbundet

Kim Schiødt