Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018. 

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn. 

Procentreguleringen ser herefter ud som følger: 

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683 

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige. 

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242 

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering vedhæftes hermed link til Moderniseringsstyrelsen lønoversigt https://modst.dk/media/19644/lonoversigt_010418_web.pdf