Hvad betyder den nye ferielov for dig?

I år træder overgangsordningen til den nye ferielov i kraft. Frem til 1. september kører de kendte regler videre du optjener ferie, som du afholder året efter. Herefter sker det nye, I de næste 12 mdr. indefryses feriepengene indtil, du går på pension. Fra 1. september 2020 kan du afholde ferie samme år, som du optjener den.

Læs mere her

Folder om overgangsordning