Cirkulære om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder

Hermed fremsendes netop udsendt cirkulære og aftale om engangsbeløb til tjenestemænd med mere end 37 års pensionsalder.
Det skal især bemærkes, at desuagtet at aftalen stammer fra Overenskomstforhandlingerne i 2011, så har den først ikrafttræden den 1. januar 2019.

Det skal endvidere pointeres, at Lærere i den lukkede gruppe af tjenestemænd i Folkeskolen ikke er omfattet.

Aftalen er endvidere lagt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside og på www.retsinformation.dk, og vil naturligvis blive omtalt i PAV ved næste opdatering.

Du kan læse cirkulæret her

Nyt fra Tjenestemændenes forsikring

Med denne sommerhilsen får du seneste nyt fra TJM Forsikring. Vi har bl.a. netop søsat 2 nye tiltag, som gør TJM Forsikring til et endnu mere attraktivt tilbud for især jeres unge medlemmer. Vi håber, at de også
vil medvirke til at trække nye medlemmer til jeres organisation.

NYT – Elitebilist ved 25 år
Hos TJM Forsikring – som det eneste selskab i Danmark – bliver man nu elitebilist allerede, når man fylder 25 år. Erfaringen viser, at vores kunder over 25 år kører fornuftigt og ikke har flere skader end andre.
Det synes vi, skal komme de unge til gode i form af en billigere bilforsikring – uanset hvor længe de har haft kørekort, og hvor lang erfaring, de har som bilister. Vi har allerede sendt annoncer ud til jer alle,
som I kan anvende i medlemsblade mm.

NYT – Attraktiv forsikringspakke til unge
Der er mere godt nyt til vores unge kunder. Vi har netop lanceret en forsikringspakke, hvor man får indbo-, rejse og ulykkesforsikring til en særlig god pris. Tilbuddet gælder alle unge mellem 18 og 29 år, der er
medlem af en faglig organisation, som vi samarbejder med. Efter sommerferien vender vi tilbage med materialer, annoncer mm. på den nye forsikringspakke til de unge.

NY – Beregnerfunktion på vores hjemmeside
I denne uge har vi lanceret en ny moderne beregner på tjm-forsikring.dk. Udover at kunne beregne tilbud på Bil, er der også mulighed for at beregne prisen på 6 andre produkter.

Mere end 70 mio. kr. i bonus fra Tryghedsgruppen til TJM-kunder
Den 12. juni kunne TJM Forsikrings kunder glæde sig over, at et beløb fra TryghedsGruppen tikkede ind på deres NemKonto Det er tredje år i træk, at Tryghedsgruppen udbetaler medlemsbonus på 8 % af det,
man har betalt for sine forsikringer året før, og i år er det samlede beløb på mere end 70 mio. kr. alene til kunderne i TJM Forsikring, som automatisk medlem af TryghedsGruppen.

Gratis Tryg Lægehotline
I juli og august vil alle kunder med indboforsikring i TJM Forsikring frit kunne benytte Tryg Lægehotline, hvis kunden eller en i kundens familie bliver syge i sommerferien – uanset om kunden er på ferie
i Danmark eller i udlandet. Kunden får adgang til at få en videokonsultation hos en dygtig, erfaren læge på mobil, tablet eller PC.

Tryg Lægehotline – tilbud i juli og august

Tips og råd fra dit forsikringsselskab
Seneste nummer af vores nyhedsbrev blev i juni sendt ud til mere end 54.000 kunder. I nyhedsbrevet, som vi udsender 4 gange årligt, holder vi vores kunder orienteret om nye tiltag, gode kundefordele
og forebyggelse af skader. Du kan læse nyhedsbrevet her:

Nyhedsbrev fra TJM Forsikring – Juni 2018

Beregn prisen på din nye forsikring i TJM Forsikring

Som medlem kan du blive kunde i TJM Forsikring, og nu kan du selv hurtigt finde prisen på de forsikringer, som du er interesseret i.

Du kan beregne prisen på en enkelt forsikring eller flere i et samlet tilbud. Når du gemmer tilbuddet, får du en mail med et link, så du altid kan gå tilbage og rette i dit tilbud.

Tilbuddet er helt uforpligtende. Vil du gerne kontaktes, har du mulighed for at angive det, så kontakter vi dig.

Indtil videre kan du selv beregne priser på bil-, indbo-, børne-, fritidshus-, campingvogn- samt hunde- og katteforsikring. I løbet af efteråret bliver det også muligt at beregne priser på de øvrige forsikringer. Ønsker du at få en pris på en forsikring, som du endnu ikke kan beregne selv, er du altid velkommen til at bestille et tilbud på https://www.tjm-forsikring.dk/tilbud eller kontakte os på telefon 70 33 28 28.

Vi ønsker dig og dine kolleger en rigtig skøn sommer og glæder os til fortsat samarbejde om at give jeres medlemmer det bedste forsikringstilbud.

Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018. 

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn. 

Procentreguleringen ser herefter ud som følger: 

Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683 

Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige. 

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242 

Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.

Til orientering vedhæftes hermed link til Moderniseringsstyrelsen lønoversigt https://modst.dk/media/19644/lonoversigt_010418_web.pdf

Nyt formandskab i Trafikforbundet og nedsættelse af kontingent

Nyt formandsskab i Trafikforbundet

Ved forbundets delegeretmøde stoppede Bolette Brødsgaard som formand for Trafikforbundet efter 8 år på posten. Bolette har gjort en stor indsats og bestyrelsen vil gerne takke hende for hendes indsats.

Som ny formand er valgt Kasper Berg fra Kreds 3 (flyvelederne) og som næstformand Henrik Michelsen fra Kreds (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen).


Kontingentnedsættelse

I forbindelse med delegeretmødet den 19. april blev det besluttet at ændre TRFs kontingent.

De kr. 50,00 der hidtil blev brugt til konfliktopsparing blev delt således at kr. 25,00 skal gå til kontingentnedsættelse, de resterende kr. 25,00 går til TRFs drift.

Kontingent nedsættelse er sat i værk, ændringerne er sendt til Lønsupport i Moderniseringsstyrelsen – så kontingentnedsættelsen er på vej.

Men kontingentændringer er forbundet med en del manuelt arbejde så det kan tage tid, vi må derfor ikke forvente at kontingentændringer kan ses på medlemmernes lønbilag før ved juni/juli lønnen – selvfølgelig efterreguleret til maj måned.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen