Ny lønregulering pr. 1. april og 1. oktober 2021 i staten

Lønregulering i staten pr. 1. april 2021.
 I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2021.
  
Procentreguleringen ser herefter ud som følger:
 
Procentregulering  for lønninger:
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til:  11,1029
 
Procentregulering  for tjenestemandspensioner:
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.
 
Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 46,9945
Lønregulering i staten pr. 1. oktober 2021.

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,30 pct. pr. 1. oktober 2021.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering  for lønninger:

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til:  11,4336

Procentregulering for tjenestemandspensioner:

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 47,4320

 
CFU’s løntabeller kan findes her: https://cfu-net.dk/loentabeller