Reguleringen af løn og tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021 sættes foreløbigt i bero

Reguleringen af løn og tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021 sættes foreløbigt i bero
 
Den 6. januar meddelte vi, at der ville ske en lønnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte i staten som følge af, at en negativ udmøntning fra reguleringsordningen ikke kunne opvejes af de aftalte generelle lønstigninger.
 
Der er nu konstateret fejl i de data som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen. Den regulering pr. 1. februar, der tidligere er meldt ud, er derfor (formentlig) ikke korrekt.
 
CFU og Medarbejderstyrelsen har derfor aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering.
 
Her er der en særlig situation med hensyn til forudlønnede, idet lønanvisningen til dem vil ske i løbet af kort tid. For hovedparten af de tjenestemandsansatte, herunder ansatte i Forsvaret og DSB, og alle tjenestemandspensionister er det lykkedes at sætte reguleringen i bero, og lønnen for februar vil derfor være uændret i forhold til januar-lønnen.
 
I et mindre antal tilfælde har det ikke været muligt at stoppe lønanvisningen. Dette gælder alle tjenestemænd/tjenestemandslignende i Folkekirken og et mindre antal (ca. 150) der primært er ansat ved Landbrugsskolerne og gymnasierne. Disse vil blive sat ned i løn 1. februar.
 
Man skal være opmærksom på, at der kan være tjenestemandslignende ansatte der er bagudlønnede, ligesom der kan være enkelte ansatte uden for de nævnte grupper, som har bevaret en personlig ret til at være forudlønnet.
 
Vi forventer, at alle forudlønnede vil få udbetalt den korrekte løn for marts måned, og i forbindelse hermed vil der ske en efterregulering af februar-lønnen.
 
Da vi forventer at kende den korrekte regulering af februar-lønnen i slutningen af januar, vil problemet ikke komme til at berøre bagudlønnede, og det er langt de fleste statsansatte.

Lønregulering pr. 1. februar 2021 i staten.

De endelig tal til beregning af reguleringsordningen pr. 1.2.2021 er kendt, og reguleringsordningen udmønter negativt: – 0,90 %. Nettoudmøntning er dermed: – 0,22 %. På grund af niveauforskydningen svarer det til, at lønnen sættes ned med 0,25 %. pr. 1.2.2021

Ved OK18 blev der ellers aftalt en lønstigning på 0,68% pr. 1 februar 2021.

Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen.
Reguleringsordningen udmønter denne gang negativt med –0,90 pct., som reducerer den aftalte stigning.
 
Procentreguleringen ser herefter ud som følger:
 
Procentregulering  for lønninger pr. 1. februar 2021
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til:  10,0434
 
Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. februar 2021
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.
 
Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 45,5920
Til orientering indsættes link til lønkort på CFU’s hjemmeside, hvor satserne pr. 1.2.2021 snarest muligt vil blive lagt på http://www.cfu-net.dk/loentabeller.html

 

  • Ovenstående udmelding om regulering medfører en løn- og pensionsnedgang pr. 1. februar 2021 for alle ansatte samt tjenestemandspensionister i staten.
  • Reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 er en del af resultatet fra OK18.
  • Når reguleringsordningen denne gang udmønter mere negativt, end det der var indgået i OK18 forliget, skyldes det, at den private lønudvikling er væsentligt lavere, end nogen kunne forestille sig. Den primære årsag er det økonomiske tilbageslag, som følger af Covid-19.
  • CO10 og LC står ammen med det øvrige CFU ved det resultat, som der er indgået ved OK18. Det gælder også i den nuværende situation.
  • Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville vi skubbe en gæld foran os og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det ønsker vi ikke! Det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat.
  • Vi ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, hvilket understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld.