Lønregulering

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning på 0,50 pct. pr. 1. oktober 2018.

Procentreguleringen ser herefter ud som følger:

Procentregulering for lønninger pr. 1. oktober 2018

Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 7,4972

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. oktober 2018

Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.

Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til:42,2239