Nyt formandskab i Trafikforbundet og nedsættelse af kontingent

Nyt formandsskab i Trafikforbundet

Ved forbundets delegeretmøde stoppede Bolette Brødsgaard som formand for Trafikforbundet efter 8 år på posten. Bolette har gjort en stor indsats og bestyrelsen vil gerne takke hende for hendes indsats.

Som ny formand er valgt Kasper Berg fra Kreds 3 (flyvelederne) og som næstformand Henrik Michelsen fra Kreds (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen).


Kontingentnedsættelse

I forbindelse med delegeretmødet den 19. april blev det besluttet at ændre TRFs kontingent.

De kr. 50,00 der hidtil blev brugt til konfliktopsparing blev delt således at kr. 25,00 skal gå til kontingentnedsættelse, de resterende kr. 25,00 går til TRFs drift.

Kontingent nedsættelse er sat i værk, ændringerne er sendt til Lønsupport i Moderniseringsstyrelsen – så kontingentnedsættelsen er på vej.

Men kontingentændringer er forbundet med en del manuelt arbejde så det kan tage tid, vi må derfor ikke forvente at kontingentændringer kan ses på medlemmernes lønbilag før ved juni/juli lønnen – selvfølgelig efterreguleret til maj måned.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv et svar